Beheersverslag 2013

Company: 
VDK Spaarbank
Year: 
2013
Zie vooral deel "Sociaal maatschappelijk engagement" op pp. 29-33